Soužití se zvířaty je známo už velice dlouho. Pomocí zvířat lze ovlivnit tělesné i duševní obtíže člověka. V dnešní době, kdy lidstvo nalézá dávno objevené, jsme překvapeni genialitou těchto metod, které vycházejí z jejich přirozenosti. Rozhodli jsme se proto tomuto tématu věnovat, seznamovat veřejnost s prací lidí a zvířat, kteří tomuto zasvětili celý svůj život.